Centrul de stat
  VERSIUNEA ACTUALIZATA PE:  

http://pesticide.md

I.S. "Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor" in continuare Centrul de Stat pe linga Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare a fost creat in baza Hotaririi Guvernului Republicii Moldova nr. 897 din 8 decembrie 1994: “Cu privire la aprobarea si utilizarea in agricultura a produselor de uz fitosanitar si a fertilizantilor.
Presedinti:
  Lazari Ion (doctor in stiinte) - 1994-2002;
  Gomoja Grigore (interimar) - 2002-2003;
  Danilov Nicolae - 2003-2005;
  Pamujac Nicolae - 2005-2010;
  Mosoi Vladimir -2010 pina in prezent.
Structura Centrului de stat:

I. Administratia

II. Sectia Generala

III. Sectia Produse Fitosanitare

IV. Laboratorul Atestarea şi Controlul Calităţii Pesticidelor

V. Organismul de Certificare a Produselor de Uz Fitosanitar

VI. Sectia Fertilizanti

VII. Grupa Deservire

Sarcinile Centrului de Stat:

 1. formarea unui sortiment nou de produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi utilizate În agricultură, silvicultură şi În gospodăria municipală, precum şi pentru protecţia produselor depozitate, care corespund cerinţelor actuale de dezvoltare a ştiinţei şi tehnicii şi sunt inofensive pentru sănătatea omului şi mediul Înconjurător;

 2. organizarea experimentării de stat a produselor şi formelor preparative noi din producţia internă şi de import În instituţiile de cercetări ştiinţifice ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi În instituţiile ştiinţifice ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale şi omologarea lor ulterioară;

 3. examinarea propunerilor instituţiilor ştiinţifice cu privire la implementarea În producţie a produselor noi, precum şi extinderea sferei de utilizare a produselor Înregistrate anterior la alte culturi, stabilirea cu alte organizaţii de profil a regulilor de aplicare raţională şi inofensivă a lor;

 4. Întocmirea, de comun acord cu alte alte organizaţii interesate, a Registrului de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor.

Centrul de stat colaborează cu mai bine de 40 companii producătoare de produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi.

Ca rezultat al activităţii de colaborare a Centrului de stat, companiilor autohtone şi de peste hotare, instituţiilor de cercetări academice şi de profil, În Republica Moldova s-a creat un sortiment optim de produse de uz fitosanitar şi de fertilizanţi ce include circa 400 denumiri comerciale, dintre care aproximativ 90 la sută, potrivit normelor de Încadrare În clase de periculozitate, recomandate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), se atribuie la gradul III şi IV, respectiv moderat şi puţin toxice pentru om şi animalele homeoterme.

De rÎnd cu activitatea de bază, colaboratorii Centrului de stat participă activ la conferinţe ştiinţifice, Întruniri şi seminare desfăşurate În republică şi după hotarele ei.

Sub conducerea Centrului de stat şi cu aportul şi colaborarea fructuoasă a savanţilor Universităţii Agrare de Stat din Moldova şi a instituţiilor de cercetări ştiinţifice au fost pregătite şi publicate un şir de lucrări ştiinţifice şi didactice, aşa ca:

 1. „Preparate chimice şi biologice de protecţie şi stimulare a creşterii plantelor”, Chişinău, Stiinţa. 1997

 2. „INDEX FITOSANITAR produse chimice şi biologice admise pentru protecţia plantelor În Republica Moldova”. Chişinău, 1998

 3. „Protecţia plantelor de dăunători, boli şi buruieni În Republica Moldova”. Tezele rapoartelor Conferinţei ştiinţifico-practice, Chişinău 1999

 4. „Boli infecţioase ale culturilor agricole În Republica Moldova”, Chişinău, 1999

 5. „Buruieni larg răspÂndite pe teritoriul Republicii Moldova”, Chişinău, 1999

 6. „Protecţia integrată a plantelor: Realizări şi probleme”, Tezele rapoartelor Simpozionului internaţional ştiinţific, Chişinău, 2000

 7. „Metodele de determinare a riziduurilor pesticidelor În produsele alimentare, furajere şi mediul Înconjurător”, Îndrumar. Vol. I şi II, Chişinău, 2000

 8. „Dăunătorii principali ai culturilor agricole În Republica Moldova”. Chişinău, 2002

 9. „Îndrumări metodice pentru testarea produselor chimice şi biologice de protecţie a plantelor de dăunători, boli şi buruieni În Republica Moldova”, Chişinău, 2002

 10. „REGISTRUL DE STAT al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor”, Chişinău, 2003

 11. „Protecţia plantelor. Realizări şi perspective”. Tezele rapoartelor conferinţei ştiinţifico-practice. „10 ani ai Centrului de stat pentru atestarea şi omologarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor”, Chişinău, 2004

 12. „Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor. Supliment general (2003-2005)”, Chişinău, 2005

 13. „REGISTRUL DE STAT al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor, permise pentru utilizare in RM”, Chişinău, 2009
 14. „Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor. Supliment general (2009)”, Chişinău, 2010
 15. „Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor. Supliment general (2010)”, Chişinău, 2011

Materialele cuprinse În aceste lucrări vor favoriza formarea la specialişti şi practicieni de cunoştinţe şi deprinderi de aplicare a celor mai eficace metode de prevenire şi combatere a bolilor, dăunătorilor şi buruienilor plantelor cultivate În scopul reducerii pierderilor de producţie agricolă şi ameliorării stării fitosanitare În agrobiocenoze.

Centrul de stat este convins, că această pagină electronică Vă va fi utilă şi este dispus de a colabora cu D-voastră.


Laboratorul de Încercări „Atestarea şi Controlul Calităţii Pesticidelor”

Laboratorul “Atestarea si Controlul Calitatii Pesticidelor” a fost creat in a. 2002 in cadrul Centrului de Stat pentru Atrestarea si  Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar si a Fertilizantilor.


Laboratorul este acreditat  privind competenta tehnica si independenta de catre organismul national unic de acreditare al RM (MOLDAC) conform cerintelor europene SM SR EN  ISO/CEI  17025:2006 (Certificat de Acreditare Nr. LI – 052 din 23 iunie 2014, valabil pina la 22 iunie 2018).


Domeniul de activitate a laboratorului conform criteriilor de acreditare constituie:

 • efectuarea controlului calitatii si conformitatii pesticidelor recomandate si utilizate in Republica Moldova;

 • determinarea reziduurilor pesticidice in produsele agricole, apa si sol;

 • elaborarea si adaptarea metodelor de analiza pentru determinarea ingredientelor active ale pesticidelor. 

In laborator activeaza specialisti de calificare inalta, inclusiv doctori in stiinte. Laboratorul este dotat cu echipamente din cele mai performante, dispune de ingredientele active si reactivii chimici necesari.

 
Organismul de Crertificare a Produselor de Uz Fitosanitar
Organismul de Certificare a Produselor de Uz Fitosanitar din cadrul Î.S.”Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților” a fost creat în anul 2010, în conformitate cu Directiva nr. 18 din 17 iunie 2010 a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. 

OC este acreditat privind competența tehnică și imparțialitatea în domeniul evaluării conformității produselor de uz fitosanitar, și corespunde cerințelor standardului SM SR EN ISO/CEI 17065:2013. Certificat de acreditare Nr. OCpr 050 din 08 mai 2014 valabil pîna la 07 mai 2018.

OC oferă servicii de certificare a produselor de uz fitosanitar definite în domeniul de acreditare.

Serviciile oferite se conformează următoarelor angajamente ale managementului:
 •     Dobîndirea încrederii și gratitudinii, din partea solicitantului, prin îndeplinirea procedurii de certificare-competent, obiectiv,   responsabil, cu asigurarea confidențialității informației primite;
 •     Asigurarea unui caracter nediscriminatoriu a serviciilor prestate;
 •     Comportament  profesionost și respectuos pentru fiecare client;
 •     Servicii de certificare accesibile tuturor solicitanților.

Adresa: str. Sarmizegestusa 16 A, sector Botanica, Chişinău, MD 2032

Tel: 55-26-73, 63-90-02, 63-64-14

Fax: 63-90-30 
Noutati
2015-12-20

Saitul isi schimba adresa
In scopul ibunatatirii lucrului paginii web Centrul de stat PAOPUFF isi plaseaza saitul pe urmatoarea adresa: <span...

detalii


2015-09-18

Sedinta consiliului din 18 septembrie 2015
OMOLOGAREA PRODUSELOR INSECTICIDE SI  ACARICIDE <span...

detalii


2015-06-11

Sedinta consiliului din 11 iunie 2015
Omologarea produselor FUNGICIDE <span style="font-style:...

detalii


2015-04-16

Sedinta din 16.04.2015
OMOLOGAREA PRODUSELOR ERBICIDE Bromoxinil + 2,4-D...

detalii


2015-03-11

Sedinta consiliului din 11 martie 2015
Omologarea  produselor INSECTICIDE SI ACARICIDE <span style="font-style:...

detalii


2015-02-12

Sedinta consiliului din 12 februarie 2015
Omologarea  produselor INSECTICIDE ȘI ACARICIDE ...

detalii


2014-12-23

Sedinta consiliului din 23_12_2014
Omologarea  produselor din 23 decembrie 2014 INSECTICIDE ȘI...

detalii


2014-11-19

Sedinta consiliului din 19/11/2014
Omologarea  produselor INSECTICIDE SI ACARICIDE <span...

detalii


2014-09-10

Sedinta consiliului
OMOLOGAREA PRODUSELOR INSECTICIDE SI ACARICIDE <span style="font-style:...

detalii


2014-06-25

Sedinta consiliului din 25 iunie 2014
OMOLOGAREA PRODUSELOR INSECTICIDE SI ACARICIDE <span style="font-style:...

detalii


2013-12-20

Sedinta din 20_12_2013
OMOLOGAREA PRODUSELOR FUNGICIDE <span style="font-style:...

detalii


2013-11-29

Sedinta consiliului din 29 noiembrie 2013
OMOLOGAREA PRODUSELOR INSECTICIDE SI ACARICIDE <span style="font-style:...

detalii


2013-11-12

Sedinta consiliului din 12 noiembrie 2013
OMOLOGAREA PRODUSELOR INSECTICIDE SI ACARICIDE <br...

detalii


2013-08-29

Sedinta consiliului republican
OMOLOGAREA PRODUSELOR <span...

detalii


2013-05-31

Sedinta consiliului
OMOLOGAREA PRODUSELOR INSECTICIDE SI ACARICIDE <span...

detalii


2013-04-26

21martie_26 aprilie 2013
OMOLOGAREA PRODUSELOR INSECTICIDE SI ACARICIDE <span...

detalii


2013-02-28

Sedinta consiliului
OMOLOGAREA PRODUSELOR INSECTICIDE SI ACARICIDE <span...

detalii


2013-01-21

21 ianuarie 2013
OMOLOGAREA PRODUSELOR INSECTICIDE SI ACARICIDE <span...

detalii


2012-12-26

26 decembrie 2012
OMOLOGAREA PRODUSELOR INSECTICIDE <span style="font-style:...

detalii


2012-12-11

11_decembrie_2012
OMOLOGAREA PRODUSELOR INSECTICIDE <span style="font-style:...

detalii


2012-11-05

Sedinta Consiliului Republican
OMOLOGAREA PPRODUSELOR RODENTICIDE<br...

detalii


2012-07-30

Sedinta Consiliului Republican
OMOLOGAREA PRODUSELOR REGULATORI DE...

detalii


2012-05-29

Sedinta consiliului din 29 mai 2012
Omologarea produselor INSECTICIDE <span style="font-style:...

detalii


2012-04-04

Sedinata consiliului din 04.04.12
Normal 0 ...

detalii


2012-02-13

Sedinta Consiliului Interdepartamentanl di 13 februarie 2012
Omologarea produselor   INSECTICIDE <span style="font-style:...

detalii


2012-01-17

Sedinata Consiliului din 17 ianuarie 2012
Normal 0 ...

detalii


 

Despre Centru    Registrul de Stat    Companiile şi reprezentanţele lor în R. Moldova    Distribuitori    Scheme de protecţie a culturilor agricole
Pronosticul răspândirii organizmelor nocive    Instituţiile abilitate cu dreptul de a efectua cercetări de omologare    Legislatia fitosanitară    Contacte

©2006
Centrul de Stat pentru atestarea şi omologarea
produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
design de Optimum